Videos and Books: Rulings of Sacrifice/Qurbani on Eid ul Adha – Dr. Mohammad Najeeb Qasmi (Urdu, English, Hindi)

Qurbani se Kya Sabaq Hasil Karain? (Urdu) Qurbani Hazrat Ibrahim AS aur Hazrat Ismail AS ke azeem o shaan karname ki yaad main (Urdu) Qurbani ka Khoon (Urdu) Video: Qurbani Wajib Hai (Urdu) Audio / Podcast: Qurbani Wajib Hai (Urdu) Video: Ghar ke tamam logon ki taraf se aik qurbani kafi nahi (Urdu) Audio / … Continue reading Videos and Books: Rulings of Sacrifice/Qurbani on Eid ul Adha – Dr. Mohammad Najeeb Qasmi (Urdu, English, Hindi)